Duyurular

Duyurular

GENEL KURULA DAVET DUYURUSU
Derneğimizin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/01/2018 tarihinde saat 13:00 da Salarha Sporcu Eğitim Kamp Tesislerinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 13/01/2018 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur.
Gündem:
1)Açılış ve Yoklama
2) Divan kurulunun Oluşturulması ...
3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması
4)Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Kabulü
5)Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü
6)Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü
7)Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi ve Kabulü
8)Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
9)Dernek Organlarının Seçimi
10)Dilek ve Temenniler
11) Kapanış
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU


    Benzer Duyurular

    Salarha Spor - Çiftlik Spor Maçı
    Online Üyelik Başvuru İşlemleri Başladı
    Genel Kurula Davet
    Salarha Spor Maç Duyurusu